Fundaţia Culturală “SOUND”

Fundaţia Culturală SOUND are statut de persoană juridică, cu activitate non-profit, apolitică şi independentă şi promovează proiecte artistice, cultural-educative şi sociale. Deasemenea, este afiliată la Federaţia Mondială a Muzicii Corale (IFCM) şi colaborează cu Asociaţia Naţională Corală din România (ANCR), Asociaţia Romană de Cânt Coral (ARCC) şi alte organizaţii preocupate de îmbunătăţirea climatului cultural, artistic, social şi educaţional în rândul copiilor şi tinerilor. Teme majore cărora Fundaţia Culturală SOUND îşi propune să le găsească aplicare:

 • păstrarea, în contextul globalizării, a identităţii noastre culturale prin atragerea tinerilor către disciplinele artistice păstrătoare de tradiţii cu specific naţional românesc;
 • stimularea creativităţii, inventivităţii şi competenţei membrilor societăţii printr-un sistem coerent şi organizat de instrucţie artistică a tuturor copiilor şi tinerilor între 3 şi 18 ani;
 • folosirea muzicii, dânsului, a artelor vizuale şi a teatrului că mijloace de îmbunătăţire a nivelului de autocunoaştere şi de comunicare;
 • dezvoltarea simţului civic, sensibilizarea şi socializarea copiilor şi tinerilor prin mijlocirea activităţilor artistice colective.

 Dificultatea împlinirii acestor deziderate este motivată printre altele de:

 • neimplicarea factorilor de decizie din domeniul cultural şi educaţional în probleme de înstrucţie artistică, ceea ce face ca zone din ce în ce mai extinse ale ţării să nu dispună de cadre de specialitate;
 • lipsa de modernitate a metodelor de predare a unor discipline artistice prin neactualizarea acestora, cu mijloacele psihopedagogice care s-au dovedit eficiente în sistemele educaţionale de masă din alte ţări;
 • restrângerea ariei publicului tânăr, consumator de evenimente culturale valoroase, în favoarea unui public dezorientat, preluat de piaţa manifestărilor subculturale în care proliferează vulgaritatea şi violenţa;
 • insuficienţa mediatizare, din motive de audienţa, a evenimentelor culturale, atât pe posturile audio-vizuale naţionale, cât şi pe cele private, având drept consecinţă insuficienta cunoaştere de către tineri a valorilor de referinţă ale patrimoniului cultural naţional;
 • slaba mediatizare externă a evenimentelor cu specific cultural-artistic românesc;
 • absenţa României din unele structuri profesionale cu caracter zonal sau mondial de specialitate şi implicit, absenţa informaţiilor despre realitatea românească în domeniu.

Cele mai importante realizări ale Fundaţiei Culturale SOUND sunt: 

 • I.  SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE MUZICĂ CORALĂeveniment anual, conceput ca un instrument de sprijin acordat profesorilor de muzică preocupaţi de arta cântului coral, dirijori de formaţiuni corale de copii şi tineret şi coordonatori de evenimente de gen. Ediţia I a avut loc în perioada 24-27 mai 2001 iar ediţia a II-a s-a desfăşurat între 29 mai şi 2 iunie 2002. Ambele au beneficiat de parteneriatul Centrului European de Cultură din Sinaia şi s-au bucurat de un deosebit succes organizatoric şi profesional. Au fost invitate personalităţi din domeniu ale Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, ale Uniunii Criticilor Muzicali şi ai Societăţii Române de Radiodifuziune. Participanţii, profesori de muzică afirmaţi ca dirijori de coruri de copii şi tineret cu rezultate deosebite în concursuri naţionale şi internaţionale din 25 de judeţe la prima ediţie şi 32 de judeţe la a doua, s-au putut bucura de ceea ce organizatorul le-a pus la dispoziţie:
 • câte 8 sesiuni de lucru susţinute de specialişti în domeniu din ţara şi invitaţi din Italia, Austria şi SUA,
 • Jurnalul Coral ”a cappella”,  numerele 1 şi 2 din 2002 şi un set de 11 partituri corale publicate de Editură Fundaţiei şi care aparţin unor compozitori români contemporani,
 • Pagina Forum-ului deschisă pe site-ul fundaţiei în sprijinul unei mai bune comunicări între profesorii de muzică dedicaţi artei corale din România
 • informaţii despre organizaţii internaţionale care sprijină activităţi corale,
 • Festivalul Corurilor de copii şi tineret Buşteni 2002, organizat de fundaţie la cererea participanţilor.
 • II. Dezbaterile din cadrul atelierelor de lucruau relevat:
  • interesul participanţilor pentru temele abordate,
  • nevoia de lărgire a ariei tematice,
  • necesitatea permanentizării evenimentului,
  • unitatea de vedere privind reconsiderarea învăţământului muzical ca factor de stimulare a creativităţii şi de dezvoltare armonioasă a copiilor şi adolescenţilor,
  • necesitatea introducerii educaţiei muzicale în flux coerent pe toate perioadele de instrucţie, de la etapa preşcolară până la absolvirea liceului,
  • necesitatea îmbunătăţirii sistemului de înregistrare, evidenţă şi punere în circulaţie a partiturilor corale,
  • actualizarea datelor din CD-Rom-ul de circulaţie internaţională editat MUSICA INTERNATIONAL cu lucrări româneşti valoroase.
 • III. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CÂNTULUI CORAL –  eveniment lansat în anul 1990 de compozitorul şi dirijorul Alberto Grau din Venezuela, ce face parte din calendarul Federaţiei Internaţionale a Muzicii Corale (IFCM). Prin invitaţia semnată de doamna Maria Guinand, vicepreşedinte a IFCM, Fundaţia Culturală SOUND a organizat în premieră acest eveniment în România în data de 10 decembrie 2000 sub genericul: “UN MILION DE VOCI PENTRU ANUL 2000”. Asociaţia Naţională Corală din România şi Societatea Romană de Radiodifuziune au sprijinit material şi logistic finalizarea proiectului. Cu sprijinul autorităţilor din 12 localităţi şi prin competenţa şi entuziasmul muzicienilor organizatori, 46 de formaţii corale însumând 2200 de corişti profesionişti şi amatori asistaţi de peste 5200 de spectatori au făcut ca România să fie pentru prima data la unison cu aproape un milion de cântăreţi din toată lumea. Participarea atât de numeroasă a corurilor indică un interes aproape nesperat al cântăreţilor şi al publicului pentru manifestări de anvergură şi încurajează apariţia unor noi proiecte menite să pună în valoare necesitatea educaţiei prin mijlocirea artei corale a tineretului şi nevoia de a face cunoscute realizările din domeniul artei interpretative româneşti. De la lansarea evenimentului, diferite centre culturale şi instituţii de învăţământ din ţară au organizat în fiecare an manifestări corale.