Proiecte permanente

Fundaţia Culturală SOUND dezvoltă proiecte şi evenimente culturale
– cu caracter permanent:

 • Simpozionul naţional de Muzică Corală
 • Grupul coral SOUND
 • Corul de copii RADIO
 •  Ziua Internaţională a cântului coral
 •  Corul mondial de tineret – un proiect al Federaţiei Mondiale a Muzicii Corale. Fundaţiei Culturale SOUND i-a fost solicitat sprijinul pentru organizarea selecţiei care să permită şi prezenţa tinerilor cântăreţi din România. Proiectul este în derulare.
 • Editura Fundaţiei Culturale SOUND – a apărut din necesitatea de finalizare eficientă a unor proiecte ca:

  – Jurnalul coral “A Capella” – revistă semestrială, unică publicaţie de specialitate, creată cu scopul de a oferi informaţii actualizate celor preocupaţi de educaţia copiilor şi tinerilor prin intermediul artei corale.
  – Editarea de partituri corale – proiect prin care s-au lansat pe piaţă românească 11 lucrări scrise de compozitori români contemporani, având formatul standard al partiturilor corale de circulaţie internaţională.

   ocazionale în ţară şi străinătate:

  • contribuţie la finalizarea Festivalului Japonia – România -1998, în colaborare cu Societatea Romană de Radiodifuziune;
  • “Săptămâna Culturii Româneşti în Ţinutul Thanat-Kent”-1997, în colaborare cu Euro Link Tours din Marea Britanie, eveniment care a prilejuit un turneu de concerte al Corului SOUND şi o expoziţie itinerantă de artă fotografică şi de lucrări de artă populară românească;
  • Turneu artistic-umanitar în Belgia -1999, în colaborare cu organizaţia “Help ons Helpen”, turneu în care au fost deplasate Corul SOUND şi Ansamblul folcloric DOINA al Casei de Cultură Studenţeşti din Bucureşti pentru a concerta în beneficiul unor persoane defavorizate din Bucureşti aflate în atenţia organizaţiei belgiene.Fundaţia Culturală SOUND a acordat:
  • diplome de participare la evenimentele importante pe care le-a organizat,
  • diplome de merit pentru contribuţia adusă la îmbunătăţirea activităţii profesionale a profesorilor şi dirijorilor de cor,
  • premii în bani şi obiecte unor dirijori şi formaţii corale cu performanţe deosebite,
  • premii în bani compozitorilor care au scris pentru formaţii de copii şi tineret.

  – de perspectivă:

  • Organizarea de festivaluri şi concursuri cu invitaţi din străinătate în scopul de a pune într-un circuit internaţional cât mai larg creaţia şi arta interpretativă românească de valoare.
  • Organizarea de Cursuri de vară pentru perfecţionare în arta dirijatului coral, susţinute sub conducerea unor maeştrii de circulaţie internaţională.
  • Înfiinţarea unui CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE MUZICALĂ, instituţie care ar permite, pe lângă alinierea informaţională, elaborarea de statistici şi studii care să înlesnească integrarea culturală atât de necesară în circuitul mondial de valori şi, în acelaşi timp, protejarea tezaurului cultural românesc de efectele nocive ale globalizării necontrolate.
  • În colaborare cu instituţii abilitate din Italia şi Belgia se studiază posibilitatea înfiinţării unui CENTRU PILOT DE PROMOVARE A PROIECTELOR DE EDUCARE PRIN ARTĂ A COPIILOR ŞI TINERILOR CU NEVOI SPECIALE.
  • Proiectele Fundaţiei Culturale SOUND se realizează prin parteneriate, sponsorizări, donaţii, activităţi proprii, servicii cultural-artistice şi voluntariatul membrilor săi.