Concursul Internaţional de Muzică Sacră, Preveza, Grecia (iunie 2005)